TESTLER, İŞLETMEYE ALMA, İŞLETME VE BAKIM, EĞİTİM YÖNETİMİ VE DESTEĞİ

 

EMAY, projelerin sürdürülebilirliğinin ve ömür döngüleri içinde amaçlanan uzun-vadeli yararlarının gerçekleşmesinin inşaat öncesi, sırası ve sonrasında uygun ve yeterli test, işletmeye alma, eğitim, işletme ve bakım faaliyetlerinin planlanmasına ve yürütülmesine bağımlı olduğunun bilinciyle farklı disiplinlerden uzmanları, danışmanları, ortakları ve alt yüklenicileri ile aşağıda listelenen alt hizmetleri yürütmektedir :

 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım planlarını (zamanlama, roller ve sorumluluklar, iletişim ve raporlama, onaylar ve koordinasyon, vb.) hazırlanmak ve yönetmek

 • Sistem, entegrasyon ve saha kabul testlerinin onaylı planlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, testleri izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak

 • Tapu, imar, iskan, sicil, tescil, vb. işlemlerini yönetmek ve koordine etmek

 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından malzeme, ekipman, tesis ve sistemlere ait işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanmasını sağlamak, incelemek, gerekmesi halinde hataları düzelttirmek ve eksikleri tamamlatmak

 • İşveren / müşterinin işletme ve bakım ile ilgili organizasyonunun teşkili, geliştirilmesi ve modernizasyonu için destek hizmetleri sağlamak

 • İşletme ve bakım eğitimlerini (idari ve teknik konularda kurs ve saha uygulamaları) planlamak, koordine ve dokümante etmek, yürütmek ve yönetmek

 • İşletme ve bakım için gerekli yedek parçaların tespiti, sevkiyatı, teslimatı ve stoklanması ile ilgili faaliyetleri kontrol ve koordine etmek

 • Deneme işletmesi ve işletmeye alma süreçlerini izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve yönetmek

 • Geçici Kabul işlemlerini yönetmek ve ilgili tutanağı düzenlemek

 • Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksik veya hatalı işlerin düzeltilmesini takip etmek, gerçekleşmeleri tespit / koordine / dokümante etmek

 • Kesin Hesapları hazırla(t)mak, kontrol etmek ve onaylamak

 • Tedarikçiler ve yüklenicilerin sözleşmeleri doğrultusunda kusur sorumluluk ve garanti dönemine ilişkin taahhütlerinin uygulanmasını sağlamak, takip ve kontrol etmek

 • Kesin Kabul testlerini yap(tır)mak, izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak

 • Kesin Kabul işlemlerini yönetmek ve ilgili tutanağı düzenlemek

 • Proje ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ait arşivi oluşturmak ve Proje Tamamlanma / Kapanış Raporu ile birlikte işveren / müşteriye teslim etmek

 • İşletme ve bakım döneminde işveren ve müşteriye destek ve denetim hizmetleri sunmak

EMAY, yukarıda açıklanan hizmetleri Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri ve diğer Proje Uygulama Hizmetleri ile, işveren ve müşterilerinin başka bir kaynağa ihtiyacı olmayacak şekilde, bir paket halinde sunabilmektedir.